De Henricus

Adres:
Louis Naarstigstraat 1
Postcode/Plaats:
1063 EN Amsterdam
Telefoonnummer:
020-6133854
E-mailadres:

De school

De Henricus, één van onze basisscholen in stadsdeel Nieuw West. De school staat in een groene, ruim opgezette wijk en telt zo'n 230 leerlingen van verschillende komaf, kortom een gemengde school met volop mogelijkheden voor iedereen.
De school is gehuisvest in een prachtig, zojuist gerenoveerd gebouw; hierin is ook Voorschool de Henricus te vinden.

Uitgangspunten

De waarden vertrouwen, verantwoordelijkheid, kwaliteit, plezier en veiligheid vinden wij als school erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat op school, zodat kinderen met plezier naar school komen. Ook geven wij kinderen steeds meer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in de leerlingraad of het begeleiden van rondleidingen aan ouders van nieuwe leerlingen.

Wij zien taal als instrument om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom besteden wij veel aandacht aan lezen, leesbevorderende activiteiten, spelling, begrijpend lezen en woordenschat.

Het onderwijs

Op de Henricus ligt de nadruk op goed reken- en taalonderwijs. Binnen de jaarklassen wordt er steeds meer rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Wij streven naar uitdagend onderwijs voor alle kinderen. Klassikale momenten worden afgewisseld met tijd voor zelfstandig werken. Leerkrachten dienen te kunnen omgaan met verschillend leren en met verschillende organisatievormen. Het onderwijs richt zich op een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs. In onze schoolgids vindt u een en ander uitgebreid terug.

De ouders

De betrokkenheid bij de school is goed. Ouders volgen met veel belangstelling het onderwijs van hun kind(eren). Er is een groep met actieve ouders die bij allerlei activiteiten hun inzet tonen.

Naschoolse activiteiten

Bij ons op school kunnen deelnemen aan veel verschillende naschoolse activiteiten. Een en ander natuurlijk op vrijwillige basis en gratis. Het kan dan gaan om sport, muziek, dans, fotografie, schaken, etc.

Naschoolse opvang

Ook de naschoolse opvang is bij ons goed geregeld. De naschoolse opvang wordt geregeld door Impuls. De opvang is in de school gesitueerd. De kinderen hoeven dus niet te lopen naar een andere locatie.

Ons team

Naast de groepsleerkrachten heeft de school een vakleerkracht voor gymnastiek en beeldende vorming. Ook hebben wij twee interne begeleiders, onderwijsassistenten en een conciërge.

Wilt u nadere informatie, bel ons even!

Ook op onze website kunt u alle informatie vinden. (www.sthenricus.nl)