't Koggeschip

Adres:
Abraham Kuyperplein 2
Postcode/Plaats:
1067 DE Amsterdam
Telefoonnummer:
020-5061980

De school

't Koggeschip is met ongeveer 550 leerlingen de grootste school van onze stichting. De school is vanaf 1 maart 2006 gehuisvest in een fantastisch nieuw gebouw aan het Abraham Kuyperplein in Geuzenveld in het uiterste westen van Amsterdam. In het kader van de stedelijke vernieuwing is er veel nieuwbouw in de oudere wijk Geuzenveld gerealiseerd

Uitgangspunten

't Koggeschip is een school die open staat voor alle kinderen. Wij zoeken met de kinderen naar wat ons samen bindt. We slaan graag een brug tussen verschillende geloofsrichtingen. We leren de kinderen een bewuste bijdrage te leveren aan de opbouw van een verdraagzame samenleving.

Ons onderwijs aanbod is er op gericht kinderen maximaal te laten presteren. Het behalen van goede resultaten is één van de doelen van ons onderwijs. Het optimaal ontwikkelen van talenten is een ander doel. Betrokkenheid bij elkaar is daarvoor de basis.

Het onderwijs

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema's. Er is een nauwe samenwerking met de voorschool. Er is veel aandacht voor spel- en taalontwikkeling Ook lees- en schrijfontwikkeling komt aan de orde. Er is ook aandacht voor zaken rondom rekenen en wiskunde. Ook in de groepen 3 en 4 wordt veel met thema's gewerkt. Kinderen leren steeds meer zelfstandig te werken en het werk te plannen.
In groep 5 t/m 8 komen alle vakken aan de orde.

Naast lezen, taal, rekenen en spelling besteden we in alle groepen aandacht aan kunst, cultuur en natuur. Kinderen maken kennis met muziek, drama, theater, musea.

De resultaten van ons onderwijs staan uitvoerig beschreven in de schoolgids. De schoolgids kunt u vinden op onze website www.tkoggeschip.nl

Het zorgteam coördineert de zorg rondom kinderen die iets extra's nodig hebben. Het zorgteam wordt gevormd door de intern begeleiders van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Aan de school is ook een ouder kind adviseur verbonden.

Regelmatig organiseren we op school een ouderbijeenkomst. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals "hoe laat moet mijn kind naar bed" en "wat is gezonde voeding".

Peuterspeelzaal, Voorschool en Naschoolse Opvang

In ons gebouw hebben wij twee voorschool groepen. Hier kunnen peuters vanaf 2 jaar geplaatst worden. Er wordt, als voorbereiding op de basisschool, onder andere taalondersteuning verzorgd. De kinderen zetten, begeleid, stapjes op weg naar meer zelfstandigheid.

In onze school ;is een naschoolse opvang gehuisvest.

Ons team

De directie van 't Koggeschip wordt gevormd door Joke van Maris en Jacqueline Wetter. Het team bestaat verder uit ruim 50 mensen, groepsleerkrachten, interne begeleiders, vakleerkrachten gymnastiek, onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, conciërges, en een administratieve kracht.

Meer informatie kunt u lezen op onze websitewww.tkoggeschip.nl.

Wilt u een keer langskomen, u bent van harte welkom om een afspraak te maken!