De Springplank

Adres:
Robert Scottstraat 28
Postcode/Plaats:
1056 AZ Amsterdam
Telefoonnummer:
020-6162553

Buurtschool

De Springplank: een echte buurtschool in een vooroorlogse wijk in stadsdeel West. Ongeveer 200 leerlingen bezoeken de school; de meeste kinderen komen uit de directe omgeving.

Er zijn 2 kleutergroepen, 2 middenbouwgroepen en 5 bovenbouwgroepen.

Daarnaast heeft de Springplank een zij-instroomgroep voor heel Bos en Lommer. In deze groep worden kinderen opgevangen, die rechtstreeks uit het buitenland komen. Met veel ondersteuning krijgen ze een jaar lang de tijd om onze Nederlandse taal te leren.

In januari 2014 is een prachtig verbouwde school betrokken. In het gebouw is, behalve de school, ook kinderopvang, de voorschool en de buurtparticipatie gevestigd. De school staat in Bos en Lommer, in de Robert Scottstraat, vlakbij de nieuwe wijk Laan van Spartaan.
In dat vernieuwde hoofdgebouw aan de Robert Scottstraat zal sprake zijn van Brede School de Springplank. Naast onderwijs is er onder andere ook een voorschool-peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en is er plaats voor buurtactiviteiten.

Resultaten

De opbrengsten zijn voldoende en de zorg is op een goed niveau. De sfeer en het werkklimaat voor leerlingen en personeel worden als erg prettig ervaren. Een school waar je met plezier en veel vertrouwen naar toe gaat.

Voorschool met twee peutergroepen

De Springplank heeft een Voorschool-peuterspeelzaal en een zogeheten vroegschool . In de peutergroepen wordt dezelfde onderwijsmethode gebruikt als in de kleutergroepen; zo is sprake van een zogeheten doorgaande lijn. Wij hebben gekozen voor het programma Kaleidoscoop.

Natuurlijk is er veel aandacht voor de Nederlandse taal. En ook voor ouders zijn er binnen het Voorschoolprogramma verschillende activiteiten.

Ondersteuning

Naast de groepsleerkrachten heeft de Springplank 2 interne begeleiders, zorgbreedte- leerkrachten, een ict-co÷rdinator, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een vakleerkracht handvaardigheid. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw is ter ondersteuning van de leerkracht enkele dagen per week een tweede leerkracht of een onderwijsassistent aanwezig. Verder heeft de school een conciŰrge en een administratieve kracht.

Computeronderwijs

Op de Springplank is men al ver in de ontwikkeling van het gebruik van de computer in het onderwijs. Er is een goed werkend netwerk in de school en men heeft de beschikking over zo'n 40 computers die zowel in de groepen als in de gangen staan. In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden.

De kinderen gebruiken de computers voor het maken van teksten, ze oefenen extra met behulp van programma's voor de verschillende vakken en ze zoeken informatie op het Internet voor hun werkstukken.

Directie

De directeur van de school is de heer Ronald van Hilst.

Meer informatie over de Springplank vindt u op de website www.kbsdespringplank